Wanneer is onderhoud van elektra nodig?

 In Blog

Niemand kan tegenwoordig meer zonder elektriciteit. Om de elektriciteit op de juiste wijze te kunnen gebruiken, is er in vrijwel iedere woning een elektrische installatie gehuisvest. Deze wordt vaak geplaatst in de meterkast. Hier komt de elektriciteit uw woning binnen en de elektrische installatie zorgt er vervolgens voor dat de stroom verdeeld wordt over de rest van uw huis. Om ervoor te zorgen dat u altijd kunt blijven beschikken over elektriciteit, is het verstandig om uw elektriciteitsnetwerk met enige regelmaat te onderhouden. Het is verstandig dat u dit werk uit laat voeren door een elektricien. Maar wanneer is onderhoud van elektra eigenlijk nodig?

 

Verouderde woning

Woont u in een oud huis en heeft u eigenlijk nog nooit naar de elektra laten kijken? Dan is het mogelijk toch verstandig om dit eens te laten doen. Elektriciteitsleidingen kunnen na verloop van tijd ook gebreken gaan vertonen en dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Zo kan het bijvoorbeeld nog zo zijn dat u een oude stoppenkast in uw woning heeft. Tegenwoordig worden alle nieuwbouwwoningen standaard voorzien van een groepenkast met automaten. Dit is een stuk veiliger. Bent u benieuwd of uw elektra aan onderhoud toe is? Laat dan eens een elektricien langskomen om dit te inspecteren.

 

Zelf kleine test uitvoeren

Doorgaans wordt aangeraden om de aarde- en aardlekschakelaar één keer in de tien jaar te laten controleren door een elektricien. In principe is het verder niet noodzakelijk om uw elektrische installatie te onderhouden. Het kan echter wel zo zijn dat de elektra in de rest van uw woning aan onderhoud toe is. Dit kunt u zelf testen door twee keer per jaar te kijken of de aardlekschakelaar nog naar behoren functioneert. Met behulp van deze schakelaar kunt u namelijk de stroom uitschakelen. Werkt alles nog naar behoren? Dan is het niet noodzakelijk om een elektricien in te schakelen voor onderhoud. Indien de aardlekschakelaar niet meer werkt, is het wel verstandig om een specialist in te schakelen om naar de elektra in uw woning te laten kijken.

Aangeraden berichten
bedradingkrachtstroom